MY MENU

학술대회 일정

제목

2022 AASM Webinar Rising Stars in Sport Management Research 안내

작성자
관리자
작성일
2022.03.19
첨부파일0
조회수
245
내용
 2022 AASM Webinar Rising Stars in Sport Management Research


     

       • 일시: 2022년 3월 26(토) 오후 2시

              • 진행온라인 라이브 줌(ZOOM) 

              • 온라인 참여: http://asiansportmanagement.com

              • 문의: 최윤석 부회장(한국교통대학교 교수)게시물수정

게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.

댓글삭제게시물삭제

게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.